प्रदेशको नाम र तोकेको मिति

================================
प्रदेश नम्बर ६
प्रदेशको नाम:- कर्णाली प्रदेश
स्थायी राजधानी :- वीरेन्द्रनगर 
मिति:- २०७४ फागुन १२
-------(लोक सेवा नेपाल----------
प्रदेश नम्बर ४
प्रदेशको नाम:- गण्डकी
स्थायी राजधानी :- पोखरा
मिति:- २०७५ असार २२
-------(लोक सेवा नेपाल----------
प्रदेश नम्बर ७
प्रदेशको नाम:- सुदुरपश्चिम
स्थायी राजधानी :- गोदावरी
मिति:- २०७४ असोज १२
-------(लोक सेवा नेपाल----------
प्रदेश नम्बर १
प्रदेशको नाम:-
स्थायी राजधानी :- विराटनगर
मिति:- २०७६ बैशाख 23
-------(लोक सेवा नेपाल----------
अभ्यास को लागि प्रश्न
===============================
1. नेपाललाई कहिले बरुदी सुरुङमुक्त घोषण गरियो ?
क. २०६७ बैशाख १
ख. २०६८ बैशाख ११
ग . २०६७ जेठ ११
घ. २०६८ जेठ ११
2. जैबिक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ ?
क. मे १९
ख. मे २०
ग . मे २१
घ. मे २२
3. विश्व जनसंख्या दिवस कहिले मनाइन्छ ?
क. जून 11
ख. जुलाई 11
ग . आगस्त 11
घ. सेप्टेम्बर 11
!! यो प्रश्नको सहि उत्तर कोमेन्टमा लेख्नु होला !!
By Sam Dahal

Post a Comment

0 Comments