हरित गृह प्रभाव(अवधारणा)🔊 वेरिन जिन फेरिएर(१८२६)
जैविक बिबिधता🔊 ईओ विल्सन(१९८८)
दिगो विकास 🔊 ब्रुटल्याण्ड कमिसन(१९८७)
Eco-System🔊 A.G Tanseley(१९३५)
Ecology 🔊अर्नेस्ट ह्र्याकेल
जैविक प्रविधि(प्रयोगकर्ता) 🔊कार्ल एरेली
दिगो विकास(प्रयोगकर्ता) 🔊बावरा ब्राड
Landscape Ecology(अवधारणा) 🔊कार्ल होल
ओजन तहको क्षयीकरण 🔊सेरउड रोल्याण्ड
ओजन तह पत्ता लगाउने 🔊J.C. फरम्यान
पर्यावरणीय पर्यटन🔊 हेक्टर एस लास्कुरेन
हरित गृह प्रभाव पत्ता लगाउने🔊 अर्थिनस
अम्ल बर्षा(अवधारणा)🔊 रोबर्ट रांगस स्मिथ
CFC ग्यासको उत्पादनकर्ता🔊 थोमस मिज

Post a Comment

0 Comments