राजपत्र अनंकित द्धितिय श्रेणी (खरिदार) को प्रथम चरण अन्तगर्त आधारभुत कार्यलय सीप परीक्षण Basic office skill test (BOST) OR (IQ)को पाठ्यक्रम अन्तर्गत पर्ने Topics (विषय वस्तुहरु)

 


Post a Comment

0 Comments