विश्वको पहिलो डीएनए कोभिड खोप !

 


विश्वको पहिलो डीएनए कोभिड खोप ! कम्पनी क्याडिला हेल्थकेअरले गरेको ! भारतमै निर्मित दोस्रो कोभिड खोप हो। ! भारतमा स्वीकृत ! यसअघि निर्माण गरिएका डीएनए खोपहरूले पशुमा मात्र राम्ररी काम गरेका थिए।

Post a Comment

0 Comments