लोक सेवा आयोगले लिने खरिदारको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित BOST (Basic Office Skills Test) को नमुना प्रश्नपत्र


 


Post a Comment

0 Comments