२०७५ सालमा लिएको नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी सहायक निरिक्षक (जनपद) तर्फको सबै पत्रकाे प्रश्नपत्र:

२०७५ सालमा लिएको नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी सहायक निरिक्षक (जनपद) तर्फको प्रथम पत्रकाे प्रश्नपत्र२०७५ सालमा लिएको नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी सहायक निरिक्षक (जनपद) तर्फको दाेश्राे पत्रकाे प्रश्नपत्र
 

Post a Comment

0 Comments