हुम्ला जिल्लामा पर्ने भञ्ज्याङ्हरु

 हुम्ला जिल्लामा पर्ने भञ्ज्याङ्हरु आफ्नै फर्मुला है।।

<b>फर्मुला::चाची लोला नास भए।।

चा:चाङ्ला भञ्ज्याङ्

चि:चिमाला भञ्ज्याङ्

लो:लोलुङ भञ्ज्याङ्

ला:लाप्चे भञ्ज्याङ्

ना:नारा भञ्ज्याङ्

स:सर्पे भञ्ज्याङ्

.................."भए" मिठासका लागी थपिएको।।

Post a Comment

0 Comments