३. नेपालको संविधानमा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ?

  ३. नेपालको संविधानमा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ?

 नेपालको संविधानको धारा ५१ मा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी देहायबमोजिमको नीतिगत व्यवस्था छ ः
– न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
– सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।

Post a Comment

0 Comments