४. वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

 ४. वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

 सङ्घीय प्रणालीमा संलग्न तहगत सरकारबीच साधनस्रोत परिचालन गर्न अवलम्बन गरिने सङ्घीयताको मुख्य पक्ष वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयता एक सफल सङ्घीय प्रणालीको पूर्वसर्त हो । यो जति प्रभावकारी हुन्छ, देशमा सङ्घीयता उति नै बलियो हुन्छ । तहगत सरकारबीच सम्बन्ध, सहकार्य एवं अन्तरनिर्भरता कायम गर्न यसले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू निम्नअनुसार छन् ः

क. खर्चको जिम्मेवारी,
– यसमा तहगत सरकारको कार्यक्षेत्र प्रस्ट हुन्छ । कुन सरकारले के के क्षेत्रमा लगानी गरी देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको हुन्छ ।

ख. राजस्व परिचालनको अधिकार,
– यसअन्तर्गत कर र गैरकर पर्दछन् ।

ग. वित्तीय हस्तान्तरण,
– यसअन्तर्गत अनुदान वितरण र राजस्व बाँडफाँट पर्दछन् ।

घ. ऋण परिचालन,

ङ. वैदेशिक सहयोग परिचालन,

च. प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन ।

Post a Comment

0 Comments