६. कार्यालय विन्यास भनेको के हो ? यसको महìवबारे लेख्नुहोस् ।

 ६. कार्यालय विन्यास भनेको के हो ? यसको महìवबारे लेख्नुहोस् ।

 कार्यालयका लागि उचित स्थानको छनोट एवं उपयुक्त भवनको व्यवस्था गरिसकेपछि व्यवस्थापकले उपलब्ध स्थानको अधिकतम उपयोग हुने गरी कार्यालयको सजावट गर्ने कार्यलाई कार्यालय विन्यास भनिन्छ । यो कार्यालयको रूपाङ्कन गर्ने कार्य हो ।
– यसअन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा कोठाहरूमा टेबल, कुर्सी, दराज, सजावटका सामान, विभिन्न यन्त्र आदि वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित एवं आकर्षक गर्ने कार्यहरू पर्दछन् । यसले गर्दा कार्यालयले गर्ने कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्दछ ।
कार्यालय विन्यासको महìव
– उपलब्ध स्थान तथा उपकरणको उचित प्रयोग,
– सरल र पारदर्शी सेवा प्रवाह,
– अपाङ्गमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन,
– कार्यालय खर्चमा मितव्ययिता,
– कार्यालयको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि,
– सहज सुपरिवेक्षण, कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन,
– प्रभावकारी नियन्त्रण,
– उपयुक्त सञ्चार व्यवस्थापन,
– कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि,
– सुशासन र विकासमा सहयोग,
– ग्राहकमा सकारात्मक प्रभाव ।

Post a Comment

0 Comments